عالیباف قم

 


مدل: تپلی ایربولینگ
کد مدل: code117

سایز بندی: نقلی 24 الی 27
رنگ بندی: الوان ( 6 رنگ )
تعداد: 30 جفت در کارتن (30زوج جین کامل)
زمان کاربرد: پاییز ، زمستان ، مناطق سردسیر

اطلاع از قیمت: @The_Main_Admin