عالیباف قم

 

ضمن عرض سلام
به اطلاع همکاران و مشتیان گرامی میرساند، عالیباف قم تا اطلاع ثانوی بصورت موقت به حالت غیرفعال درخواهد آمد.
بدیهی است در این مدت، هیچ گونه فروشی نخواهیم داشت.