1. نحوه سفارش کالا چگونه است؟
کد یا تصویر کالا را به شماره واتس آپ 09910248286 ارسال نمایید. قیمت کالا برایتان ارسال می شود. پس از واریز وجه به شماره حساب یا شماره کارت عالیباف قم، و ارائه آدرس دقیق، ظرف 24 ساعت پس از واریز وجه، کالا ارسال خواهد شد.

 

2. آیا پس از واریز وجه، نوسانات قیمتی در نظر گرفته می شود؟
پس از واریز وجه توسط مشتری، هرگونه تغییر قیمتی (افزایش یا کاهش) مجددا محاسبه خواهد شد. لذا چنانچه قیمت کالا کاهش یافته باشد، مابقی وجه ظرف 24 ساعت، به حساب مشتری عودت داده خواهد شد. بدهی است چنانچه قیمت کالا افزایش یافته باشد، پس از واریز ما به التفاوت توسط مشتری، کالا ارسال خواهد شد.

 

3.نحوه ارسال کالا چگونه است؟
کالاهای عمده فقط توسط باربری معتبر ارسال خواهد شد. کالاهای تک فروشی توسط پست ارسال خواهد شد.

 

4. چند روز پس از سفارش، کالا به دست ما خواهد رسید؟
پس از تکمیل وجه کالا توسط مشتری، ظرف حداکثر 24 ساعت کاری، کالا به باربری تحویل داده خواهد شد. چنانچه شهر مقصد، از شهرهای مرکزی استان یا شهر بزرگ باشد، بین 3 تا 5 روز و چنانچه شهر در مسیر جاده ها و شهرهای اصلی استان نباشد، بین 5 تا 10 روز طول خواهد کشید تا کالا به دست مشتری برسد.

 

5. آیا کالا به محل فروشگاه یا محل سکونت ما ارسال می شود؟
خیر، کالا به انبار باربری شهر مشتری ارسال می شود. مشتری پس از هماهنگی با انبار و اطمینان از رسیدن کالا به آنجا، می توانند جهت دریافت کالا، مراجعه نمایند.

 

6. آیا امکان مرجوعی کالا وجود دارد؟
با توجه به اینکه کالا به انتخاب مشتری ارسال می شود، مرجوعی کالا امکان پذیر نیست. در موارد خاص که به اصرار مشتری کالا مرجوع می شود، هزینه باربری بر عهده مشتری می باشد.

 

7. آیا امکان خرید مدت دار یا چکی وجود دارد؟
خیر، با توجه به نوسانات بازار، فروش عمده و تکی فقط به صورت نقد انجام می پذیرد.

 

 

═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

▼  سوالات خود را از ما پرسید.   ▼