عالیباف قم

 


مدل: کیتو ایربولینگ
کد مدل: code149

سایز بندی: میانه 36_الی_39
رنگ بندی: الوان
تعداد: 26 جفت در کارتن (26زوج جین_کامل)
زمان کاربرد: چهارفصل  تمام_مناطق