عالیباف قم

 


مدل: کیتو ایربولینگ
کد مدل: code155

سایز بندی: مردانه 40_الی_45
رنگ بندی: الوان
تعداد: 24 جفت در کارتن (24زوج جین_کامل)
زمان کاربرد: چهارفصل  تمام_مناطق