عالیباف قم

 


مدل: ریبوک EVA

کد مدل: code171
سایز بندی اول:
مردانه 40_الی_44
تعداد: 24 جفت در کارتن (24زوج جین_کامل)
رنگ بندی: الوان

کد مدل: code172
سایز بندی دوم:
میانه 36_الی_39
تعداد: 22 جفت در کارتن (22زوج جین_کامل)
رنگ بندی: الوان

زمان کاربرد: چهارفصل تمام_مناطق