عالیباف قم

 


مدل: هاپو ایربولینگ

کد مدل: code175
سایز بندی اول:
پسرانه 26_الی_30
تعداد: 34 جفت در کارتن (34زوج جین_کامل)
رنگ بندی: الوان

کد مدل: code176
سایز بندی دوم:
نقلی 21_الی_25
تعداد: 30 جفت در کارتن (30زوج جین_کامل)
رنگ بندی: الوان

زمان کاربرد: پاییز زمستان مناطق_سردسیر