عالیباف قم

 


مدل: نایک EVA
کد مدل: code174

مردانه 40_الی_44
تعداد: 24 جفت در کارتن (24زوج جین_کامل)
رنگ بندی: الوان

زمان کاربرد: چهارفصل تمام_مناطق