عالیباف قم

 


مدل: پوما چفتی EVA

کد مدل: code157
سایز بندی اول:
مردانه 40_الی_45
تعداد: 24 جفت در کارتن (24زوج جین_کامل)
رنگ بندی: الوان

کد مدل: code158
سایز بندی دوم:
میانه 36_الی_39
تعداد: 22 جفت در کارتن (22زوج جین_کامل)
رنگ بندی: الوان

کد مدل: code159
سایز بندی دوم:
نقلی 27_الی_35
تعداد: 35 جفت در کارتن (35زوج جین_کامل)
رنگ بندی: الوان

زمان کاربرد: چهارفصل تمام_مناطق