عالیباف قم

 


مدل: سه_گل
کد مدل: code147

سایز بندی: زنانه 37_الی_40
رنگ بندی: الوان
تعداد: 18 جفت در کارتن (18زوج جین_کامل)
زمان کاربرد: چهارفصل  تمام_مناطق