عالیباف قم

 


مدل: مدا ایربولینگ
کد مدل: code128  و  code129

 

سایز بندی: زنانه میانه 37 الی 40
رنگ بندی: الوان پاستیلی
تعداد: 28 جفت در کارتن (28زوج  جین کامل)
زمان کاربرد: چهارفصل، تمام مناطق