عالیباف قم

 


مدل: اسپرت
 
کد مدل: code123
سایز بندی اول:
مردانه 40 الی 44
تعداد: 24 جفت در کارتن (24زوج جین کامل)

 

کد مدل: code124
سایز بندی دوم:
میانه 37 الی 40
تعداد: 24 جفت در کارتن (24زوج جین کامل)

 

رنگ بندی: الوان ( 10 رنگ )
زمان کاربرد: چهارفصل تمام_مناطق